думкi

???

Заусёды чакаеш,заусёды кахаеш,
А часам выходзiць не так...
Свавольны , як вецер,блукае ён недзе...
А думкi, як смецце...I недзе ёсць страх.

Yandex cite